20th February

Press Release

The Kamra Ta’ l-Ispizjara Ta’ Malta has had two cordial and informative meetings with representatives of the PL and PN on their proposals in their respective manifestoes on Health, in particular as they impact on Pharmacists in general, Pharmacies and Medicines.

Download Full English Press Release

20 Ta’Frar 2013

Press release

Il-Kamra Ta’ l-Ispizjara Tiltaqa’ Maz-Zewg Partiti Ewlenini

 Il-Kamra ta’ l-Ispizjara Ta ‘Malta kellha zewg laqghat kordjali u informattivi mal-rapprezentanti taz-zewg Partiti ewlenin dwar il-proposti fil-manifesti elettorali taghhom, dwar is-Sahha, specjalment fejn jolqtu l-ispizjara in-generali, spizeriji,  u medicini.