29 March 2020

Pharmacies open between 9am to 12m


Area 1: Il-Belt Valletta, Floriana

Empire Pharmacy, 77, Triq it-Teatru l-Antik, Il-Belt Valletta

Area 2: Il-Ħamrun, Il-Marsa

Lister Pharmacy, 678, Triq il-Kbira San Ġużepp, Il-Ħamrun

Area 3: Ħal Qormi, Santa Venera

Evans Pharmacy, 96/98, Triq San Bastjan, Ħal Qormi

Area 4: Birkirkara, Fleur-de-Lys

Brown's Pharmacy, 32/33, Triq Fleur-de-Lys, Birkirkara

Area 5: Il-Gżira, L-Imsida, Ta' Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa

Brown's Pharmacy, Shop 10 Yacht Marina Apartments, Triq il-Marina, Tal-Pieta

Area 6: San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta' Giorni, L-Ibraġ

Penny Lane Pharmacy, , Triq is-Sejjieħ, Is-Swieqi

Area 7: Tas-Sliema

Norman's Pharmacy, 133, High Street, Tas-Sliema

Area 8: Ħal Lija, Ħ'Attard, Ħal Balzan

St. Catherine Pharmacy, , Triq id-Dielja k/m Triq Santa Katerina, Ħ'Attard

Area 9: Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr

St. Joseph Pharmacy, 1, Triq i?-?akkak, Il-Mosta

Area 10: Il-Mellieha, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra

Euro Chemist, , Triq il-Kurazza, Il-Qawra

Area 11: Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija

De Paola Pharmacy, 36, Pjazza Antoine De Paule, Paola

Area 12: L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Il-Fgura (PO)

White Cross Pharmacy, Shop A Block 1, Fuq San Pawl, Bormla

Area 13: Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO)

St. Anne Pharmacy, , Triq il-Qaliet, Marsaskala

Area 14: Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja

St. Catherine Pharmacy, Plot 3, Triq il-Qadi, Iż-Żejtun

Area 15: Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, Ħal Safi

Safi Pharmacy, , St. John Street c/w Bieb il-Garra Street, Ħal Safi

Area 16: Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi

?al-Mula Pharmacy, , Triq Dun Salv Ciappara, Ħaż-Żebbuġ

Area 17: Ir-Rabat, Ħad-Dingli, L-Imtarfa

Imtarfa Pharmacy, 207, St. David Road, L-Imtarfa

Area 18: Victoria - Gozo

Abela, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Ir-Rabat Għawdex

Area 19: Other Localities - Gozo

St. Joseph Pharmacy, 28, Pjazza San Ġużepp, Il-Qala